Amaranterorden i Finland är en brobyggare mellan personer och olika delar av samhället,
stärker banden för den nordiska samhörigheten och är ett forum för sällskaplig samvaro
på högtidssammankomsterna och balerna som ordnas vartannat år.

Amaranterorden idkar också välgörenhet.

Nya syskon, damer och herrar, svensk- och finsktalande är välkomna. Följande högtidssammankomst
hålls 27 oktober 2018 i Helsingfors.


Direktion och funktionärer 22 oktober 2016